SEO optimizacija

SEO faktori za bolji ranking – treći deo

Starost sadržaja i poslednje ažuriranje su ranking faktori


Ponekad se na određenim web stranicama sadržaj jako često menja zbog potreba oglašivačkih i drugih kampanja.

Jedan od Googleovih patenata odnosio se na važnost i relevantnost sadržaja online, a s ciljem borbe protiv duplog ili zavaravajućeg sadržaja. Analiza starosti dokumenta je tehnologija koju pretraga koristi kako bi utvrdila staru i noviju verziju dokumenta. 


Postoji poseban algoritam za rangiranje kratkih videa


Tražilica Yandex ima poseban ranking faktor koji među rezultate pretrage visoko pozicionira sadržaje u obliku kratkih video formata (Tik Tok, YouTube Shorts ili Instagram Reels)


Embedan video sadržaj je SEO ranking faktor


Još jedan ranking faktor vezan za video sadržaj jesu videa koja ste embedali na web stranici: Embedan video koji radi je odličan za ranking, onaj koji više nije dostupan je loš za ranking. Proverite koje ste video klipove embedali na stranicama i uklonite ih ako više nisu dostupni za gledanje.

Ako imate kartu na web stranici, to je dobar SEO ranking faktor


Maps js-api na web stranici (npr. kad imate Google Maps) s korisnim informacijama o lokaciji jest pozitivan ranking faktor.

Author


Avatar