Sigurnost

Odakle dolaze Brute Force napadi na sajtove?

Tabela pokazuje top 20 zemalja razvrstanih prema napadima u proteklih 24 sata. Kao što možete videti, Ukrajina je daleko glavni krivac za Brute Force napade, odgovorna za više od 15% ukupnog broja napada. To je puno kada se uzme u obzir da stanovništvo Ukrajine broji 45 miliona ljudi. Brute Force Attack je kritpografski napad koji se u teoriji, može iskoristiti protiv svih šifrovanih podataka. Takav napad se obično radi kada sve druge solucije nisu uspele, ili ako nema drugih rupa u sistemu. Napad je koncipiran tako da se uz pomoću namenskog softvera unese Korisničko ime (username) žrtve (do njega se može lako doći enumeracijom) i baza šifara. Nakon toga, program sam menja šifre u bazi sve dok ne dođe do one koja je prava. [WPCR_SHOW POSTID=“ALL“ NUM=“5″ PAGINATE=“1″ PERPAGE=“5″ SHOWFORM=“1″ HIDEREVIEWS=“0″ HIDERESPONSE=“0″ SNIPPET=““ MORE=““ HIDECUSTOM=“0″ ]