Email MarketingEmail je vrlo snažan marketinški alat. Uprkos zloupotrebi email-a od strane spamera, email i dalje može biti korišćen i još uvek je vrednovan od strane korisnika zbog blagovremenosti, bogate i prave informacije i reklame. Pronađite pravi alat i prave savete za vaše e-mail marketing kampanje kod nas.

Kako je upotreba emaila široko rasprostranjena i dostupna svima, email, kao glavni činilac email marketinga predstavlja idealno rešenje za promociju.

Naravno, jedna od najvećih prednosti email marketinga je mali finansijski budžet potreban za pokretanje jedne email marketing kampanje, pogotovo ako se on uporedi sa tradicionalnim vidovima reklamiranja.

Email marketing  je idealan za:

  • poslovanja koja imaju proizvod ili uslugu
  • poslovanja koja žele da informativno obeveštavaju svoje korisnike
  • poslovanja koja žele da održavaju stalan kontakt sa korisnicima
  • poslovanja koja žele da promovišu nove proizvodne linije i usluge

Za pokretanje uspešne email marketing kampanje potrebno je obaviti sledeće radnje:

  • Pokretanje mailing liste
  • Segmentiranje liste korisnika
  • Kreiranje i slanje email poruke korisnicima
  • Praćenje i analiza statistike poslate email poruke