Mobilno oglašavanjeBudite među prvima i iskoristite prednosti oglašavanja na mobilnim telefonima preko Googlea.

Sve raširenijom upotrebom iPhona i drugih pametnih mobilnih telefona sa Android sistemom Mobilno oglašavanje postaje sve važnije. Na ovoj vrsti pametnih telefona korisnici web stranice vide kao na običnom kompjuteru ili laptopu, i mogu u potpunosti koristiti Internet usluge kao što su pretraživači, odnosno pretraživanja na Googleu.

Mobilno oglašavanje danas ima sve prednosti Internet oglašavanja:

  • Ciljano je
  • Povoljno
  • Transparentno
  • Fleksibilno
  • Globalno

Posebno bismo istakli prednost da se u Srbiji tek mali broj firmi oglašava na mobilnim uređajima. Stoga, uključite se sad i bićete korak ispred vaše konkurencije.

[infopane color=”8″ icon=”0001.png”]Kako vam CDS može pomoći? Pokrenućemo za vas i voditi Google Adwords kampanju za mobilne telefone. Oglasi vode na vaše standardne web stranice, a klijenti vas mogu kontaktirati i telefonom.[/infopane]