Google AnalyticsGoogle Analytics – alat za praćenje uspešnosti web stranica, prodavnice i mobilne aplikacije

Ako želite saznati …
  1. Ko dolazi na vaše web stranice
  2. Sa kojeg izvora dolaze posetioci
  3. Kako se korisnik ponaša na stranicama
  4. Koji delovi sajta su kvalitetni, a koji ne
  5. Koliko sajt ili čak pojedina ključna reč donosi prihoda
  6. Napredne informacije o efikasnosti internet marketinga
  7. i dugi niz korisnih informacija

… ugradite Google Analytics.

Nudimo praćenje rada i posećenosti vaše web lokacije tokom 14 dana, mesec dana ili više. Kompletne izveštaje dostavljamo na dnevnoj i nedeljnoj bazi našim korisnicima koji se takođe u bilo kojem trenutku mogu i sami uključiti u analize web sajta. Osim Google sistema, vršimo analizu sigurnosti vašeg web sajta, ukazujemo na eventualne propuste, nelogičnosti u radu i sl. Sve izveštaje opširno sastavljamo s obzirom na zatečeno stanje unutar analiziranog sistema, savetujemo korisnike naših usluga o koracima potrebnim za rešavanje problema.

Cena usluge se unapred dogovara i ona je fiksna, s obzirom na dužinu trajanja naše usluge nudimo prigodne popuste za praćenja iznad 30 dana.